0km vẫn gần bên nhau

Với tình yêu khoảng cách địa lý không còn là vấn đề. Chúng ta vẫn gặp nhau thường xuyên qua những khung hình hay video call. Vivo cho ta gần nhau hơn, ảnh đẹp lung linh.