0km vẫn gần bên nhau

Không có gì dài dòng và sến súa cả tôi yêu bản thân mình được trọn vẹn 6485 ngày