50.54km vẫn gần bên nhau

Yêu vợ nhiều lắm ạ?‍♂️?‍♂️?‍♂️