0km vẫn gần bên nhau

Cả hai đứa hẹn nhau lên lịch đi cần thơ nhung cuối cùng cần thơ bị phong tỏa …. cuối cùng đi lượn quanh khu nhà ( Hòn me , hòn quéo, hòn vọng phu …v.v) …. Cuối cùng hai đứa vẫn yêu nhau
Dịch đến như bão lũ nhưng 2 đứa phải thực nghiêm 5k theo sở y tế , đơn giản vì chúng tôi học y cùng nhau
Yêu nhau nhưng cũng phải bảo vệ nhau
Chúc các bạn 1 mùa yêu thương