0km vẫn gần bên nhau

Chúng tôi là bạn thân của nhau mùa dịch này không thể gặp nhau đc nhưng những tấm hình này chúng tôi có thể gắn kết với nhau hơn