0km vẫn gần bên nhau

minh với cô ấy cách xa tận 400km bọn mình đã quen nhau nhờ mạng xã hội facebook. Mình ở Huế, cô ấy ở Gia Lai. Lâu lâu tụi tớ lại gặp nhau, trung bình 1 tháng 2 lần. Đó là câu chuyện xa cách của tụi tớ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.