0km vẫn gần bên nhau

Bạn thân!
Nếu không có Cô Vy thì chắc là tháng sau mình sẽ gặp lại nhau rồi cậu nhỉ. Ba năm trôi qua thật nhanh, bọn tớ lúc nào cũng nhớ cậu!