0km vẫn gần bên nhau

Hello Jack, Em Theo Anh cũng hơn 2 năm rồi… Nhưng phận fan xa không biết tới khi nào mới gặp được Anh… Nhưng em vẫn sẽ cố gắng hết sức để được đứng dưới sân khấu nơi Anh diễn, cháy hết mình với buổi diễn của Anh và được ngắm nhìn Anh tận mắt, chứ không phải chỉ nhìn ngắm Anh qua màn hình điện thoại nữa, Mong là Anh vẫn sẽ cháy hết mình với đam mê của mình, khi nhìn lại phía sau luôn có em và cả gia đình đom đóm nữa…. Cứ cháy hết mình với đam mê của mình nhá… Yêu Anh ?