0km vẫn gần bên nhau

Hai người bây giờ đang sống xa nhau nhưng những bức hình selfie khiến chúng tôi gần nhau hơn