0km vẫn gần bên nhau

Em luôn tự hỏi mình tại sao lại yêu 1 người ở xa hơn 1000km nhưng vì thích anh nên mọi trở ngại đều có thể vượt qua hết. Chúng ta hãy cố gắng vì nhau nhé!