0km vẫn gần bên nhau

Hi anh, Phương Tuấn( Jack) Em theo anh cũng khá lâu rồi, nhưng chưa có cơ hội được gặp anh, tuy khoảng cách của 2 tả cũng khá xa nhưng em chắc chắn rằng 1 ngày nào đó em sẽ gặp được, ôm amh, chụp hình cùng anh, nhiêu đó là đủ rồi