0km vẫn gần bên nhau

Mẹ ở nơi tuyến đầu chống dịch chúng con là hậu phương lun ở bên cổ vũ mẹ. ngành Y chăm sóc nhân dân có trái tim nhân á và bao dung mẹ nhỉ. Tụi con chờ mẹ về mẹ nhé❤