0km vẫn gần bên nhau

Phương Tuấn à dù chúng ta cách nhau rất xa nhưng tình cảm tình thương chúng ta dành cho nhau rất nhiều cũng không biết nói gì hơn chỉ biết nói là 1 ngày sớm nhất chúng ta sẽ được gặp nhau thôi. Thương anh!