0km vẫn gần bên nhau

Tôi thương 1 người, thương đến nỗi dành cả thanh xuân cho họ. Chắc họ cũng chẳng biết đến sự tồn tại của tôi .1 người con gái luôn âm thầm theo dõi và ủng hộ họ . Tôi và họ là người xa lạ nhưng họ mang lại cho tôi 1 tình cảm rất lạ . tôi chỉ mong họ luôn hạnh phúc , chỉ ước nước mắt họ sẽ không rơi . còn tình cảm này tôi vẫn giữ , giữ cho chính tôi . tình cảm đơn phương , có lẽ không thể nói ra được