0km vẫn gần bên nhau

Chào anh Tuấn . Cho dù em chưa được gặp gỡ anh ngoài đời thực nhưng em vẫn đang tiếp tục theo dõi những sản phẩm mới của anh