0km vẫn gần bên nhau

Bạn thân! Nếu không có cô Vy thì chắc vài ngày nữa là mình được gặp lại nhau rồi nhỉ.
Mới đó mà đã 3năm rồi.
Nhớ cậu!!