0km vẫn gần bên nhau

Dù xa cách muôn trùng vạn lý nhưng trái tim này luôn hướng về Anh. Đi với nhau 3 năm trước sau như một xa hay gần nguyện mãi bảo vệ và thương Anh. Nào gặp ôm cái ấm áp nhá Phương Tuấn