0km vẫn gần bên nhau

Tứng ơii khoảng cách giữa em và anh dù là hơn cả nghìn cây số nhưng đối với em nó hông là gì hết. Được gặp một sự là may mắn, được đứng dưới sân khấu xem anh biểu diễn là ước mơ . Cho dù ra sao vẫn luôn nở nụ cười thật tươi nhé vì anh cười rất đẹp nên không được khóc đâu . Những thành công ấy anh xứng đáng nhận được .