0km vẫn gần bên nhau

Dù xa cách đến đâu em cũng muốn gặp anh một lần .Thanh xuân của em