0km vẫn gần bên nhau

Muôn trùng vạn lý sẽ không xa nếu chúng ta biết xích lại bằng những tấm hình selfie ❤✌. Chúng ta là 2 người bạn “thân” nhưng mỗi đứa 1 nhớ nhau qua lời nói mến nhau qua những tấm hình chụp chung , những tấm hình selfie của 2 đứa . Ước mơ chụp 1 po hình chung khi bên nhau đã không thể thực hiện … Không khoảng cách nào là quá xa … Cũng không có quảng cách nào là quá gần chỉ có con người chúng ta … Nếu trái tim luôn hướng về nhau thì không khoảng cách nào quá xa chỉ có những khoảng khắc “gần” mà thôi … Giữ sk nhé . Ngày chúng ta sum họp sẽ là ngày có cả “anh” (changtrai1997) ?❤✌?