0km vẫn gần bên nhau

Vị trí chỉ là 1 con đường chỉ có trai tim chúng ta mới là 1 vị trí