0km vẫn gần bên nhau

Hello Anh Jack ko biết anh có đọc đc những dòng này ko nhưng em mong là sẽ đc xem anh diễn trức tiếp