0km vẫn gần bên nhau

Dù khoảnh cách có xa bao nhiêu tình thương em dành cho anh luôn luôn đong đầy.chỉ cần anh khỏe anh vui em hạnh phúc lắm rồi ?