0km vẫn gần bên nhau

Dù chúng tôi chưa từng gặp nhau,người thương ấy chính là Idol tôi,tôi mong 1 ngày gần nhất sẽ được gặp anh ấy,