0km vẫn gần bên nhau

Dù chúng tôi chưa được gặp nhau,người thương ấy chính là Idol của tôi,tôi mong 1 lần được gặp anh ấy