22.9km vẫn gần bên nhau

Một góc Đà Lạt tạo nên một mối tình đẹp !
Cả 2 tấm hình chụp là lúc chưa quen biết nhau nhưng lại chụp cùng 1 chỗ