0.4km vẫn gần bên nhau

Cuộc sống vốn khó khăn hay trở ngại gian nan hay bất chắc thì bạn là nơi ta để trở về để chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống cũng giống như câu chuyện của tôi và bạn của tôi vậy. Chúng tôi là hai đứa bạn thân chơi từ lúc Nhỏ luôn luôn sát cánh bên nhau cùng nhau chơi những trò chơi hai cùng nhau vươn lên trong học tập và cùng nhau nỗ lực để đi đến cánh cửa của sự thành công Đúng thật là như thế bạn của tôi đã đuôi chở che trong lúc tôi thực sự gặp khó khăn hay vấp ngã trong học tập và công việc Chúng tôi luôn đối mặt cùng nhau và luôn nói nói không bao giờ giấu bạn để có được tình Bạn đẹp như ngày hôm nay chúng tôi đã phải gắn kết nó bằng một tình bạn trong sáng