115km vẫn gần bên nhau

Anh ấy là thần tượng của tôi, dù khoảng cách không đến mức là quá xa nhưng vì điều kiện và hoàn cảnh hiện tại của tôi chưa phù hợp nên tôi chưa có cơ hội được gặp mặt Anh ấy, dẫu vậy tôi vẫn rất thương Anh như chính người nhà của mình vậy, tôi chỉ mong Anh luôn hạnh phúc là đủ rồi. Tôi tự hứa tương lai chắc chắn sẽ đến, gặp mặt và nói cho Anh ấy biết tôi thương Anh ấy đến nhường nào. Tôi không thể làm gì cho Anh ấy được nhưng không có nghĩa là tôi không thương, nhiều lúc biết Anh buồn, Anh cô đơn, rất muốn bên cạnh động viên, chia sẻ với Anh nhưng làm sao được, ranh giới giữa chúng tôi là quá lớn, chỉ mong rằng Anh luôn hạnh phúc và cuộc đời Anh sẽ có ít sóng gió hơn! Luôn bình an nhé người con trai tôi thương!?❤