0km vẫn gần bên nhau

Biết nhau qua sở thích chung, gắn kết giữa người mà chúng tôi thương. Dù có xa cách nhau đến bao nhiêu vẫn sẽ trở nên thân thiết và đoàn kết hơn, gần nhau hơn qua những tấm ảnh và câu nói chân thật mỗi ngày…