0km vẫn gần bên nhau

Hi anh Tuấn không biết anh có đọc được những lời này của em ko ? Nhưng em vẫn thương anh và theo dõi anh.